Vrije tijd

“Zijn vrienden moeten achterlaten was pijnlijk, dat zegt hij ook wel. Ook al maakt hij hier opnieuw vrienden, je jeugdvrienden, dat is toch iets helemaal anders. De mensen met wie je bent opgegroeid en diegenen met wie je door de straten naar school bent gelopen, de mensen die je ouders kennen en weten van waar je komt… Hij vindt het wel moeilijk dat hij dat hier niet heeft. Hij probeert dan wel contact te houden met hen maar ja…“ – partner van een Marokkaanse huwelijksmigrant

 

De tijd die je kan investeren in activiteiten voor jezelf – een opleiding, vrijwilligerswerk, beoefenen van een sport, culturele activiteiten organiseren of bijwonen, het opbouwen van een eigen sociaal netwerk,… - kan je verder helpen je plaats hier te vinden. De keuze om deel te nemen aan een activiteit buitenshuis, geeft mee betekenis aan je leven. Het geeft je de kans om tijd en energie te steken in iets wat je echt boeit. Hoe meer je er in slaagt je eigen netwerk op te bouwen, hoe onafhankelijker je je kan voelen, en hoe meer je het gevoel hebt je leven in eigen handen te hebben. Het kan nuttig zijn je eigen sociale contacten te leggen om je hier meer thuis te voelen.

Ook een betaalde job zorgt er voor dat je nieuwe mensen leert kennen en dus niet enkel dat je financieel onafhankelijk(er) wordt. Zie je het echter niet zitten om een betaalde job uit te voeren, of laten bepaalde omstandigheden dat niet toe, dan kan je altijd kiezen voor vrijwilligerswerk. Ga eens kijken op http://www.vrijwilligerswerk.be of http://www.11.be.

Je kan je ook aansluiten bij een van de vele verenigingen die de stad of buurt waar je woont ongetwijfeld rijk is. Indien je de weg niet kent, kan je zoeken via de Sociale Kaart: http://www.desocialekaart.be.

Ook de CAW’s kunnen je helpen met doorverwijzing naar organisaties, opleidingen of activiteiten, http://www.caw.be.

Ga voor taalcursussen en inburgeringscursussen eens kijken op onze rubrieken “taal” en “inburgering”. Voor andere opleidingen kan je kijken bij “diploma en werk”.

Voor culturele activiteiten in je buurt kan je een kijkje nemen bij de Vlaamse Culturele Centra of de Gemeenschapscentra in Brussel. De cultuurcentra willen naast het organiseren van culturele activiteiten en het ernaar toe leiden van een zo breed mogelijk publiek, ook werken aan gemeenschapsvorming. http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/CC.aspx en http://www.vgc.be/Cultuur/SociaalCultureelWerk/Gemeenschapscentra/.