Taal

“Toen ik hier aankwam kreeg ik van mijn man een duwtje in de rug. Ik was verlegen en durfde vaak niet spreken in het openbaar uit schrik dat ze mij zouden uitlachen maar hij bleef mij aansporen. Hij ging bijvoorbeeld niet mee binnen bij de dokter omdat ik mijn plan moest leren trekken met de taal. Ook ging hij niet mee naar het gemeentehuis, ik moest dat allemaal zelf doen om de taal te oefenen. Ik moest mijn verantwoordelijkheid opnemen en als ik dingen verkeerd zei dan zou ik er uit leren. En ik voel dat ik jaar na jaar de taal beter leer beheersen.” – Marokkaanse huwelijksmigrante

Officieel worden er 3 talen gesproken in België: Nederlands, Frans en Duits. Welke taal er hoofdzakelijk wordt gesproken, hangt in feite af van de plaats in België waar je woont of gaat wonen. In het noorden van België, Vlaanderen, wordt er hoofdzakelijk Nederlands gesproken. In het zuiden van België, Wallonië, dan weer Frans. In Brussel wordt zowel Nederlands als Frans gesproken. Duits wordt vooral gesproken in bepaalde delen van het zuidoosten van België.

“Het kennen van de plaatselijke taal is de sleutel tot je succes, je onafhankelijkheid en je geluk.” – Turkse huwelijksmigrante.

Het wordt door vele (huwelijks)migranten als belangrijk gezien om de officiële taal van de plaats waar je woont in België te kunnen begrijpen en te spreken, bijvoorbeeld voor wanneer je een opleiding wilt volgen, werk wilt zoeken en mensen wilt leren kennen. Denk bijvoorbeeld ook maar aan een eenvoudig gesprek met een buur of het doen van inkopen.  Deze alledaagse contacten kunnen je tegelijkertijd ook vooruit helpen om de plaatselijke taal sneller te leren.

Vergeet ook niet dat het kennen van de taal interessant is om (later) te kunnen communiceren met de leerkrachten van je kind(eren)! En heb je al eens gedacht aan afspraken bij de dokter, de gemeente enzovoort? Belgische nieuwkomers halen vaak deze voorbeelden aan om aan te tonen hoe belangrijk het kennen van de taal kan zijn, en ze geven aan dat het kennen ervan, voor hen vaak de sleutel is die heel veel deuren kan openen.

Als je Nederlands wilt leren, ga dan eerst eens langs bij Huis van het Nederlands.  Er zijn er 8 verspreid over Vlaanderen en Brussel. Laat je niet afschrikken, want men spreekt er verschillende talen en men kan zelfs een tolk voor je voorzien. Bovendien hoef je voor deze afspraak niets te betalen!

Tijdens het gesprek zullen ze een aantal vragen stellen, over je scholingsachtergrond en talenkennis. Meestal vragen zij ook om een test af te leggen. Deze test helpt om te bepalen op welk tempo je best les volgt.

Op basis van het gesprek en de testresultaten, krijg je een advies. Een advies is een doorverwijzing naar een bepaald type cursus. Binnen het advies heb je dan wel de mogelijkheid om zelf het lesmoment (voormiddag, namiddag of avond) te kiezen en indien mogelijk, de lesplaats.

Huis van het Nederlands kan je ook helpen met het zo laag mogelijk houden van de kostprijs en met kinderopvang. Als je langsgaat, breng je dan ook best al je documenten mee (identiteitsdocumenten, eventueel OCMW-attest, VDAB-attest, attesten van het Onthaalbureau,…).

Huis van het Nederlands verzorgt ook het luik NT2 (cursus Nederlands) bij het inburgeringstraject (zie “Inburgering”).
 

Vergeet niet: een nieuwe taal leren is dan wel een uitdaging, maar het kan ook de sleutel (of een sleutel) tot je persoonlijke succes betekenen!