Opvoeding kinderen

“Vooral de mentaliteit. Een jongen die hier is geboren, heeft een totaal andere mentaliteit. (…) Ja, ik was teleurgesteld. Iemand die in Marokko opgegroeid is, is niet zoals mensen die hier zijn geboren. Het is helemaal anders, qua mentaliteit, manier van reageren op dingen en ook de manier van opvoeden. Ook al behoren we allemaal tot Marokkaanse families, mensen die hier zijn opgevoed, zijn anders dan mensen die in Marokko zijn opgevoed. Dat is normaal, dat is logisch ook. Het is normaal dat mensen worden beïnvloed door anderen, door hun omgeving.” – Marokkaanse huwelijksmigrante

 

Sommige huwelijksmigranten zien een sterk verschil tussen zichzelf en hun partner, die in een andere omgeving is opgegroeid. Anderen menen dat verschillen, bijvoorbeeld met betrekking tot meningsuiting, communicatie en opvoedingswaarden, niet te wijten zijn aan de context maar enkel met iemands karakter te maken hebben. Inderdaad bestaan er ook verschillende opvoedingswaarden en –patronen bij partners die in dezelfde omgeving zijn opgegroeid.

Verschillende visies hebben over de opvoeding van de kinderen kan tot spanningen leiden. Bovendien dienen ouders waarbij iemand (of beiden) een migratieachtergrond heeft, dan nog eens de afweging te maken in hoeverre ze de kinderen zullen opvoeden met de waarden van de omgeving waarin men zich bevindt, en in hoeverre tradities uit het herkomstland bewaard moeten blijven. Voor veel ouders blijkt dit een moeilijke afweging. Als je zelf in een ander land dan dat van je partner én dat van je kind(eren) bent opgegroeid, is het niet meer dan normaal dat je het gevoel hebt dat je  opvoedt “tussen verschillende culturen”. Je kunt dit zeker en vast beschouwen als een rijkdom voor je kind(eren), maar soms kan het evenwicht ook wat zoek zijn.

Er bestaan verschillende organisaties die rond opvoedingsondersteuning werken. Bij Kind en Gezin (http://www.kindengezin.be) kan je niet enkel gratis op consultatie in je buurt (of bij je thuis) tijdens de eerste 3 levensjaren van je kind, ze hebben er verder verschillende materialen ontwikkeld die ook gemakkelijk te begrijpen zijn als je Nederlands niet zo vlot is. Op hun prenatale steunpunten kan je terecht voor begeleiding tijdens een (moeilijke) zwangerschap. Bij de INLOOP-teams kan je terecht met specifieke vragen. Je kan ook naar een van de opvoedingswinkels dichtbij je woonplaats. Aan de hand van de zoekfunctie op de website van Kind en Gezin kan je op zoek naar een specifieke dienst in je buurt. Ook op http://www.huizenvanhetkind.be vind je allerlei informatie gebundeld over de diensten in jouw regio.

Ook andere organisaties zijn verbonden aan Kind en Gezin, bijvoorbeeld  Kind en Preventie (http://www.kindenpreventie.be). Ook hen vind je terug in alle Vlaamse Provincies en in Brussel. Ze beschikken over maar liefst 230 consultatiebureaus voor kinderen tot 3 jaar, en de consultaties zijn ook hier gratis. In Antwerpen kan je er bijvoorbeeld als jonge ouder terecht op “De Speelbabbels” waar je andere ouders ontmoet.

Vzw De Sloep (http://www.desloep.be) is een Open Huis voor ouders met jonge kinderen uit de wijken Sluizeken, Dampoort en de Muide in Gent. Ze bieden opvoedingsondersteuning aan ouders in de moedertaal, en organiseren ook moeder- en vadergroepen rond allerlei thema’s. Intercultureel Netwerk Gent (http://www.ingent.be) heeft een Ouder en Kind Programma waarbij gefocust wordt op het versterken van je positie en capaciteiten als ouder. Meestal worden de cursussen aangeboden in je moedertaal. Het gaat onder meer over de ontwikkeling van een kind, omgaan met meertaligheid, leven in verschillende culturen enzovoort.

Camelia, onderdeel van LINK=Brussel, heeft ook ervaring met opvoedingsondersteuning en werkt met zowel moeder- als vadergroepen. Neem een kijkje op http://www.linkbrussel.be. Ook bijvoorbeeld de Stad Brussel zelf (Dienst Gezin) organiseert verschillende activiteiten voor kinderen van 0 tot 3 jaar vergezeld van hun ouders (samen spelen, muzikale workshops, andere ouders ontmoeten enzovoort). Kijk eens op http://www.brussel.be.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden! Aarzel niet om advies te zoeken bij de opvoeding van je kind(eren), dit kan je zowel doen bij bepaalde organisaties, als bij andere ouders of bestaande vader- en moedergroepen. Ga eens kijken op de website of bij de diensten van je woonplaats, via Kind en Gezin, of zoek eenvoudig via de Sociale Kaart (http://www.desocialekaart.be).

Nog met betrekking tot opvoedingsondersteuning: er is de soms moeilijke combinatie van een job en de opvang van de kinderen. Dit is een uitdaging die uiteraard niet enkel (huwelijks)migranten moeten zien te overwinnen. Het niet kunnen uitvoeren van een job of van een bepaalde activiteit omwille van een probleem met kinderopvang kan tot teleurstellingen en een zeker isolement leiden. Tegelijkertijd wil je misschien wel gedeeltelijk thuis blijven voor je kinderen, maar ook deeltijdse opvang vinden is niet altijd evident. Ga, eventueel met de hulp van een organisatie die zich richt naar vrouwen of opvoedingsondersteuning, op zoek naar een oplossing als je in je persoonlijke omgeving geen opvang vindt.

Voorbeelden van organisaties die kinderopvang voorzien of regelen: de mutualiteit waar je bij bent aangesloten, de stadscrèches, de speelpleinwerkingen tijdens de vakanties, de  I.B.O.’s (initiatieven voor buitenschoolse opvang, kijk eens op http://www.kindengezin.be/kinderopvang), kinderoppasdiensten van de Gezinsbond (http://www.gezinsbond.be).

De Gezinsbond biedt nog andere diensten rond opvoeding aan, je kan lid worden voor 35€ per jaar. Bij de geboorte van een kind kan je ook gratis lid worden.