Inburgering

“Geef elkaar voldoende ruimte, maar houd als ontvangende partner voldoende rekening met de migrerende partner. Zoek naar dingen om te doen: avondlessen, inburgeringscursus, hobbyclubs,… zodat de migrerende partner een eigen sociaal netwerk ontwikkelt!” – Turks-Belgisch migratiekoppel.

Naar België migreren mensen vanuit alle mogelijke uithoeken van de wereld, en dat om heel veel verschillende redenen. Jij hebt door de liefde voor België/Vlaanderen gekozen, of hebt er misschien, voor je eigen geluk, voor moéten kiezen.

Migreren betekent een grote verandering in je leven, daar kan je niet om heen. Je laat veel achter, maar vele dingen zijn ook nieuw: je maakt nieuwe vrienden, je komt terecht in een nieuwe omgeving, je hoort nieuwe talen, … Dit alles heeft een impact op hoe je je hier voelt. Bovendien verhuis je niet enkel, maar kom je ook meteen in een andere gezinssituatie terecht. Het kan dus zeker helpen om het op voorhand met je partner te hebben over je nieuwe leefomgeving. Hoe beter je weet waaraan je je kan verwachten, hoe gemakkelijker het doorgaans zal zijn om je hier op je plaats te voelen!

Bijkomend heb je in Vlaanderen de gratis inburgeringscursus die je kan helpen. Deze cursus is een inleiding op het leven in België. Heel uiteenlopende thema's kunnen er worden aangehaald (van het rechtssysteem tot het openbaar vervoer, plaatselijke vrijetijdsbesteding, werk zoeken en Belgische feestdagen,… heel divers dus!) en dat in je moedertaal of een andere taal die je goed beheerst. Het leuke is dat je als cursist ook zelf onderwerpen kan voorstellen waarover wordt gepraat. 

Ook als huwelijksmigrant moet je de inburgeringscursus volgen. Je ontvangt hiervoor een oproepingsbrief, maar je kunt ook spontaan naar het Onthaalbureau gaan. De plicht tot de inburgeringscursus geldt niét in Brussel; maar ook daar kan je terecht voor een cursus. En dat raden wij je wel aan!

Het inburgeringstraject bevat:

  • een cursus Nederlands (NT2);
  • een cursus “maatschappelijke oriëntatie”. In deze cursus leer je samen met andere inburgeraars over de samenleving. Je leert er bij over werken, wonen, onderwijs, cultuurgebonden gewoonten, rechten en plichten enzovoort.  Heb je vragen over sport, cultuur en vrijetijdsbesteding? Ook daar wordt in deze cursus een antwoord op geboden;
  • je krijgt ook individuele begeleiding: bijvoorbeeld als je werk of een opleiding zoekt.

Het inburgeringstraject is dus volledig gratis. Voor meer informatie, kan je hier naartoe surfen.

Misschien merk je tijdens de cursus wel grote verschillen op tussen jezelf en je medecursisten op vlak van opleidingsniveau, achtergrond en beweegredenen. Laat je daardoor niet demotiveren: je zal sowieso nieuwe inzichten kunnen verwerven en ook je netwerk verbreden!

“Aan het begin van de cursus maatschappelijke oriëntatie, kende ik niemand. Eigenlijk was iedereen een vreemd voor elkaar maar na dat half jaar zijn we zo sterk naar elkaar gegroeid dat het bijna aanvoelt als familie! Ook onze docent had er veel mee te maken, zij ging ook heel warm om met ons…” – Marokkaanse huwelijksmigrante