Diploma & werk

“Door administratieve problemen kan ik niet werken. Ondanks mijn werkervaring in Turkije en mijn Belgisch masterdiploma, erkent de Belgische overheid mijn Turks universiteitsdiploma niet. Zo vernederend!” – Turkse huwelijksmigrante.

 

Diploma

Veel (huwelijks)migranten komen naar België zonder te weten of hun diploma’s hier kunnen worden gelijkgeschakeld, en dus geldig zijn. Het is nochtans wel handig hiervan op de hoogte te zijn, om latere misverstanden en teleurstellingen te voorkomen. Het is pijnlijk om te moeten horen dat het diploma waarvoor je zo hard hebt gewerkt in je thuisland, hier misschien niets, of niet evenveel waard is!

Heb je in Marokko of Turkije reeds een diploma behaald? Dan doe je er goed aan dit diploma in België zeker te proberen te laten erkennen. Een erkend buitenlands diploma kan je uiteraard verder helpen in België. Het kan je toelaten om verder te studeren, om te kunnen solliciteren voor bepaalde jobs, om een eigen zaak te beginnen, om les te geven...
Maar opgelet: niet alle buitenlandse diploma’s worden dus gelijkgeschakeld.  De procedure voor diploma-erkenning kan erg verschillen van situatie tot situatie. Op deze link vind je hierover de nodige informatie. Onderstaande documenten zijn nodig bij een erkenningsprocedure:

 • Kopie van je nationaliteitsbewijs;
 • Kopie van studiebewijzen, diploma’s en diplomasupplementen;
 • Het officieel studieprogramma met de beschrijving van de studieomvang;
 • Kopie van eventuele masterproef, eindverhandeling of scriptie;
 • Overzicht van gevolgde stages, het aantal stage-uren, omschrijving van de stage-opdrachten…

Kinderen die hier in het basis- of secundair onderwijs willen instappen, moeten geen reeds behaalde diploma’s voorleggen. Om de nieuwe school zoveel mogelijk informatie te geven over het studieniveau van je kind breng je onderstaande documenten mee:

 • Studiebewijzen (of eventueel diploma’s) die je kind heeft behaald;
 • Schoolrapporten;
 • Kopie van een verklaring (bv. van de schooldirectie) over:
  • het aantal leerjaren lager onderwijs dat je kind gevolgd heeft;
  • of het zijn lager onderwijs beëindigd heeft;
  • waartoe de studies lager onderwijs in het land in kwestie toegang verlenen.

Opgelet! Van veel documenten is een beëdigde Nederlandse vertaling nodig! Probeer er ook steeds voor te zorgen dat je de originele documenten kan voorleggen.

Als je geen diploma hebt behaald in je land van herkomst maar hier wil studeren, of als je hier verder wil studeren, laat je dan door niets of niemand afschrikken. Verschillende instanties en organisaties kunnen je op weg helpen!

 

Werken

Bij de kennismaking van de cursus Maatschappelijke Orientatie kwam mijn docent te weten dat ik leerkracht Frans was in Marokko en daar verschoot ze van…en hield me sinds die dag in het oog! Ik mocht een van de meest moeilijke presentaties voorbereiden, dat was er een over het Belgisch juridisch systeem geloof ik. (…) Ik had er toen een grote inspanning voor moeten leveren omdat ik op dat moment 7 maanden zwanger was. Ik had het toch zeer goed voorgebracht en heb de dingen ook zo goed mogelijk verder proberen verklaren voor mijn medestudenten en het is op dat moment dat ze dacht: dit is de juiste persoon op de juiste plaats (…) en toen werd ik gevraagd om mee te doen aan de sollicitatieronde voor docent Maatschappelijke Orientatie Frans/Arabisch! Ik werk sinds dat moment als MO-docent en ben er gelukkig.” – Marokkaanse huwelijksmigrante

 

Kom je naar België na je huwelijk of voor je huwelijk, en is je partner die reeds in België verblijft géén Belg of EU-onderdaan, dan moet je beschikken over een arbeidskaart (beroepskaart) om te mogen werken. Welk type arbeidskaart je nodig hebt, hangt af van het verblijfsstatuut van je partner. Indien hij/zij een niet-EU onderdaan is en over een definitief verblijfsrecht beschikt, dan heb je recht op een arbeidskaart type C. Je moet deze arbeidskaart zelf aanvragen. Je kunt hiervoor terecht bij de gemeente of via www.vlaanderen.be/werk voor een aanvraagformulier. Je vraagt de arbeidskaart C aan bij het provinciale loket van de Dienst Migratie en Arbeidsbemiddelingsbureaus. Deze dienst onderzoekt het dossier en zal de arbeidskaart C dan afleveren via de gemeente waar je woont.*

Je kunt de aanvraagprocedure pas opstarten wanneer je reeds in België bent. De documenten die je hiervoor nodig zult hebben (bijvoorbeeld een verklaring van de gemeente waar je woont) kun je ook pas aanvragen wanneer je reeds hier bent.
Zodra je je arbeidskaart C ontvangen hebt, kun je beginnen met werk zoeken.

Opgelet! Familieleden van een niet-EU arbeidsmigrant die nog niet definitief in België verblijft, mogen niet werken tenzij ze eerst een werkgever vinden die voor hen een arbeidskaart type B kan krijgen (dit is eerder uitzonderlijk, en voor een beperkt soort arbeidscontracten).
 

Wanneer je partner wél Belg is, ben je in principe vrijgesteld van de arbeidskaart.  Deze vrijstelling gebeurt bij je inschrijving bij de gemeente van je woonplaats. Vervolgens krijg je een bewijs van deze aanvraag (een bijlage 19 of bijlage 19ter) en ben je vrijgesteld van de arbeidskaart.

Tijdens je zoektocht naar werk zijn onderstaande documenten nodig:

 • Curriculum vitae: een geschreven overzicht van je persoonsgegevens, eventuele studies, diploma’s en werkervaringen;
 • Kopie van vroegere arbeidscontracten of attesten van tewerkstelling;
 • Diploma’s of studiebewijzen.

De VDAB (voor Brussel Gewest: Actiris) kan je helpen bij het zoeken naar werk. Houd in het achterhoofd dat voor de meeste jobs in Vlaanderen de kennis van het Nederlands een pluspunt of zelfs een vereiste is om werk te vinden.
Meer informatie over de verschillende types arbeidskaarten en de bijbehorende voorwaarden en procedures vind je hier en hier.

De Belgische regelgeving met betrekking tot arbeid en arbeidskaarten is ingewikkeld.

Laat je niet afschrikken, en aarzel niet om contact op te nemen met de Juridische helpdesk van Kruispunt Migratie-Integratie! Kijk ook eens hier:

http://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht/wegwijs.aspx?id=629

*Met dank aan Kruispunt Migratie-Integratie.